Publicystyka

W zakładce Publicystyka przedstawione zostaną wybrane artykuły, komentarze, wypowiedzi Pawła Żurawia z zakresu problematyki szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które są sukcesywnie opracowywane od 2011 r. Zamieszczane były m.in. w czasopiśmie branżowym, pt. „Szkoła Jazdy”, a także w pozycjach o charakterze naukowym i w Internecie. Są one ułożone w porządku chronologicznym.

Na początku, pozostając jeszcze w klimatach historycznych (przedstawianych we wcześniejszych zakładkach), zachęcamy do przeczytania interesującego opracowania, pt. „Historia prawa jazdy w Polsce 1918 – 1989”. Publikacja została przygotowana przez p. Waldemara Marka Więcławskiego. Gratulujemy autorowi pomysłu i inspiracji, co niewątpliwie przyczynia się do wzbogacenia dorobku opisującego polski system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Zapraszamy do lektury.

Publikacje Pawła Żurawia w miesięczniku
„Szkoła Jazdy”

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Wypowiedzi, komentarze zamieszczone
w Internecie

Pozostałe artykuły