Strefa prawa

W zakładce Strefa prawa przedstawiamy podstawowe akty prawne, które powinny obowiązywać kandydatów na kierowców oraz kierowców.

Niezbędnym aktem prawnym każdego kierowcy jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Popularnie nazywana jest ona kodeksem drogowym (PDF) i reguluje przede wszystkim podstawowe zasady ruchu drogowego.

Kolejnym aktem normatywnym, który reguluje m.in.: wymagania w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, proces szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, działalność prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców, a także definiuje wymagania w stosunku do instruktorów, wykładowców, egzaminatorów jest ustawa o kierujących pojazdami (PDF).

Aktem prawnym, który uzupełnia kodeks drogowy jest rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (PDF).

Warunki techniczne pojazdów zawarte są z kolei w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów (PDF).

Wszelkie kwestie związane z procesem szkolenia kandydatów na kierowców reguluje rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz rozporządzenie wprowadzające zmiany w tym akcie (PDF).

Z kolei procedury związane z egzaminem państwowym na prawo jazdy reguluje rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:

Część 1

Część 2

Zmiany w rozporządzeniu