ZAPRASZAMY NA KURS PRAWA JAZDY KAT. B.
ZAPISY W TRYBIE CIĄGŁYM.


Dowiedz się więcej

O nas

Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻURAW jest firmą rodzinną. Powstał w listopadzie 1990 r. Jego założycielem był Mieczysław Żuraw, który własną działalność gospodarczą prowadził do 2006 r. Od tego czasu właścicielem ośrodka został syn – Paweł Żuraw, który prowadził firmę do września 2016 r. Od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r. Paweł Żuraw pracował jako egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. W styczniu 2018 r. reaktywował wcześniej prowadzoną działalność o nazwie Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻURAW z siedzibą w Świdnicy. Ponad dwudziestopięcioletni dorobek pracy osób zaangażowanych w rozwój szkoły nauki jazdy ŻURAW, to kilka tysięcy wyszkolonych kursantów. Jest to niewątpliwy powód do dumy i satysfakcji.

Paweł Żuraw – od 1998 r. instruktor nauki jazdy. Posiada uprawnienia instruktorskie kategorii: A, B, C, D. Instruktor techniki jazdy. Egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu w latach 2016 – 2017.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu: przygotowania pedagogicznego, psychologii zarządzania oraz rachunkowości finansowej. Od 2009 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy.

Zainteresowania: historia Polski i świata XX i XXI w., sprawy gospodarcze oraz etyczno-społeczne czasów współczesnych, a także ewolucja polskiej, powojennej motoryzacji, problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Honorowy dawca krwi, żołnierz rezerwy w stopniu porucznika.


Mieczysław Żuraw – ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu. Założyciel Ośrodka Szkolenia Kierowców ŻURAW w Świdnicy w 1990 r. Długoletni nauczyciel, pedagog, wychowawca w domu poprawczym w Świdnicy w latach 70. Kierownik Polskiego Związku Motorowego w Świdnicy w latach 1978 – 1993. Instruktor nauki jazdy kategorii: A, B, T. Człowiek otwarty na innych ludzi, chętny do pomocy i wsparcia. Społecznik i zaangażowany działkowiec.
Nasza misja

W szkoleniu koncentrujemy się nie tylko na skutecznych metodach zdawania egzaminu na prawo jazdy, ale przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności zachowania bezpieczeństwa, a tym samym rozsądku i opanowania w coraz bardziej skomplikowanym ruchu drogowym. Sposób, w jaki zostaniecie Państwo przygotowani i wyszkoleni, będzie miał w przyszłości wpływ na jakość Waszego poruszania się po drogach. Chcemy, aby nasi kursanci byli przede wszystkim odpowiedzialnymi kierowcami. Czynimy zatem starania, aby to założenie konsekwentnie realizować.

Nasze atuty

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykładowcę z: kwalifikacjami egzaminatora, instruktora techniki jazdy, a także uprawnieniami pedagogicznymi. Zależy nam na dobrej zdawalności, dlatego wysoki poziom kształcenia chcemy osiągnąć dzięki szkoleniu jakościowemu. W trakcie zajęć teoretycznych poruszamy nie tylko problematykę przepisów i bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również kładziemy duży nacisk na technikę jazdy oraz psychologiczne aspekty zdawania egzaminu na prawo jazdy. Staramy się przekazywać praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego opanowywania emocji (stresu) w trakcie wykonywania niełatwych zadań egzaminacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest na terenie miasta Świdnicy, gdzie od 17 kwietnia 2014 r. swoją działalność rozpoczął Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. W związku z powyższym, mieliśmy okazję i przyjemność przeprowadzić badania ankietowe, prognozujące powstanie filii wałbrzyskiego WORD-u w Świdnicy. Zapraszamy do analizy niniejszego opracowania.

WORD W ŚWIDNICY - BADANIA ANKIETOWE (PDF)

W czasach współczesnych powszechnie przyjęło się założenie, że o wiarygodności przedsiębiorstw i instytucji świadczą m.in.: certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, itp. Chociaż nie mają one takiej wartości jak konkretne czyny i zachowania, to jednak zawsze są powodem do dumy i satysfakcji ich właścicieli. Dlatego jest nam miło pochwalić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami.

Kliknij na zdjęcie aby otworzyć galerię


Etyka

Działalność każdego przedsiębiorstwa powinna bazować na wartościach, które świadczą o rzetelności i uczciwości prowadzonych przedsięwzięć. Swoją pracę opieramy na zasadach etyki zawodowej zawartej w Kodeksie Etycznym Instruktora Nauki Jazdy, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

KODEKS ETYCZNY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (PDF)

Strefa kursanta

Dla współczesnego klienta, zwłaszcza dla osoby młodej, która jeszcze nie pracuje zawodowo, liczy się każdy, przysłowiowy „grosz”. Dlatego apelujemy o dużą rozwagę w wyborze szkoły jazdy. Należy mieć świadomość, że zbyt niska cena kursu nie zawsze idzie w parze z jakością szkolenia. Może ona oznaczać większe prawdopodobieństwo kilkakrotnego zdawania egzaminu państwowego (co automatycznie zwiększa koszty edukacji). Radzimy szczerze i uczciwie: warto dobrze przemyśleć swoją decyzję.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości i dylematy związane ze szkoleniem kandydatów na kierowców, prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z właścicielem firmy – Pawłem Żurawiem, tel. 505 184 537. Można również zadać pytanie poprzez SMS lub kontakt mailowy: pawelzuraw@wp.pl. Szanowni uczniowie, kandydaci na kierowców, zdecydowani i niezdecydowani, wątpiący i wahający się, miejcie świadomość tego, że prawo jazdy to dokument na całe życie. Samo jego posiadanie nie gwarantuje jeszcze bezpiecznego poruszania się po drogach. Ze swojej strony ...


ŻYCZYMY POWODZENIA ZA KIEROWNICĄ I PRZEDE WSZYSTKIM
JAK NAJSZYBSZEGO ZDANIA EGZAMINU :)


Rozpoczęcie kursu

Zajęcia na kursie prawa jazdy odbywają się w siedzibie – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w Świdnicy, na ul. Długiej 33 (naprzeciwko katedry). Zajęcia odbywają się w sali nr 19 (II piętro) o godz. 16.00.

Na pierwszym spotkaniu będzie obecny lekarz. Orzeczenie lekarskie jest niezbędnym dokumentem, dzięki któremu uzyskamy w Starostwie Powiatowym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), czyli numer identyfikacyjny umożliwiający zapisanie się na kurs prawa jazdy, a następnie egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.

Informujemy, że wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę w Starostwie Powiatowym jest bezpłatne. Wraz z orzeczeniem lekarskim należy mieć ze sobą jedno aktualne zdjęcie (pozycja frontalna – na wprost) oraz aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny udać się do Starostwa Powiatowego z rodzicem lub opiekunem. Jeżeli rodzice lub opiekunowie nie mogą przyjść do Starostwa ze względów czasowych lub innych, kandydat na kierowcę powinien mieć ze sobą podpisane przez nich oświadczenie.

OŚWIADCZENIE (PDF)

Oferta cenowa

  • Cena kursu wynosi: 2800 zł.
  • Cena zawiera:

  • – przeprowadzenie zajęć teoretycznych (omówienie przepisów ruchu drogowego oraz symulacji sytuacji,    które mogą pojawić się na egzaminie państwowym),
  • – poczęstunek na zajęciach teoretycznych (kawa, herbata, ciastka),
  • – 30 godzin zajęć praktycznych (jazd),
  • – szkolenie na identycznych pojazdach, na których będzie zdawany egzamin,
  • – przeprowadzenie profesjonalnego egzaminu wewnętrznego na wzór egzaminu państwowego,
  • – materiały dydaktyczne (podręcznik oraz baza obowiązujących pytań egzaminacyjnych).

  • Cena jazdy dodatkowej wynosi 100 zł (godzina zegarowa z omówieniem ewentualnych błędów oraz podaniem wskazówek pozwalających na ich eliminację).

Nasze rady

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą naszego poradnika, który umożliwi wszystkim zainteresowanym „przejście” przez proces szkoleniowo-egzaminacyjny. Proces ten wcale nie musi oznaczać drogi przez przysłowiową „mękę”. Wszystko co nowe i nieznane, zawsze wydaje się trudne i … straszne. Postarajmy się zatem, aby ten strach jak najbardziej zminimalizować.

NASZE RADY (PDF)

Kontakt

Telefon

505 184 537

E-mail

pawelzuraw@wp.pl

Adres

Adres korespondencyjny:
Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻURAW
Paweł Żuraw
ul. Mieszka I 29/6
58-100 Świdnica

Miejsce wykładów:
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Długa 33
58-100 Świdnica